Vytisknout

Ověřování listin a podpisů 

Vidimace (ověřování listin)

Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Vidimaci nelze provést:

Co k tomu potřebujete?

Pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Legalizace (ověřování podpisů)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Legalizaci nelze provést:

Co k tomu potřebujete?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a platný průkaz totožnosti. U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován.

Ceník

Cena za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
a) každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4) 30 Kč
b) legalizace každého podpisu na listině

30 Kč

Cena za kopírování
Kopírování jednostranné formát A4 černobílé 3 Kč
Kopírování oboustranné formát A4 černobílé 4,50 Kč
Kopírování jednostranné formát A4 barevné 25 Kč

Kopírování oboustranné formát A4 barevné

45 Kč

O ověřování je možné požádat v Úředních hodinách.