Up

Územní plán

Platný územní plán obce Mlékojedy, katastrální území Mlékojedy u Litoměřic

Datum vydání: 29.11.2010
Datum účinnosti: 15.12.2010
Místo k nahlížení: obecní úřad nebo web obce

Koordinační výkres - odůvodnění ÚP Mlékojedy a Výkres širších vztahů nelze pro velikost vystavit.

Výkres základního členění ÚP Mlékojedy
Hlavní výkres ÚP Mlékojedy
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ÚP Mlékojedy
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán - textová část
Územní plán - odůvodnění