Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo obce

starosta: Ing. Ondřej Schoř

místostarostka: Tereza Géciová

člen: Robert Šanda

člen: Tomáš Kormunda

člen: Jana Hájková

člen: Jiří Bursa

člen: Pavel Bursa

 

Zastupitelstvo se obvykle schází první úterý v měsíci od 19:00 v prostorách OÚ. 

Komise a výbory

Finanční výbor

předseda: Jana Hájková
členové: Jiří Bursa, Monika Lachmanová

Kontrolní výbor

předseda: Robert Šanda
členové: Petr Bursa, Miroslava Kormundová